Stroom is looking for a Facility Specialist, Nederland

Contract type

Permanent

Area

Noord-Holland, Nederland

About company

Deze opdrachtgever is de logistieke divisie van een aan de Deense beurs genoteerd bedrijf. Deze wereldwijd opererende onderneming is een toonaangevende speler op het gebied van lucht- en zeevracht, wegtransport en logistiek. De divisie Solutions in Nederland biedt logistieke totaalconcepten aan. Deze bestaan uit een scala van activiteiten, ten behoeve van warehousing, distributie, supply chain management, value added logistics, douane-entrepots, freight management, informatie management en communicatie met klanten, teneinde waarde toe te voegen aan de supply chain van haar klanten.
Facilities maakt deel uit van de afdeling Business Support of een operationele afdeling en draagt primair zorg voor preventief en curatief onderhoud aan bedrijfsmiddelen, gebouwen en infrastructuur. Het gaat om zowel procesgerelateerde als ook gebouwgerelateerde bedrijfsmiddelen. Onderhoud wordt door middel van onderhoudscontracten uitbesteed. Verder verzorgt Facilities bestellingen van verbruiksmateriaal.

Job Description

POSITIE IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan hoofd afdeling
Geeft leiding aan Facility Assistant(s) en Assistant(s) Logistics Technicians (vaktechnisch). Het team wisselt qua omgang.

FUNCTIEDOEL
Uitvoeren van werkzaamheden op basis van eerstelijns storingsmeldingen, onderhoudsplanning en klein technisch onderhoud aan bedrijfsmiddelen, gebouwen en infrastructuur, zodanig dat de stagnatie van bedrijfsactiviteiten tot een minimum wordt beperkt.

 

 Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Werkende installaties Uitvoeren van werkzaamheden op basis van onderhoudsplanning en dagelijks binnenkomende storingsmeldingen. Hiertoe o.a.:

Opsporen en verhelpen van storingen (ook oproepbaar buiten dagdiensturen)

Melden van complexere storingen aan leidinggevende en evt. na overleg bij leverancier

Uitvoeren van klein technisch onderhoud

Bewaken van contractuele afspraken met leveranciers

 

 

Correctheid van uitgevoerd onderhoud en controle

Snelheid waarmee storingen worden opgelost

Doeltreffendheid van noodreparaties

 

Beheer van bedrijf kritische technische installaties  

Ijken en testen van de apparatuur met betrekking tot zuurstofreductie, sprinkler- en blusgasinstallatie, als ook het controleren van de security installatie

Coördineren van reparaties en onderhoudsschema’s

Plannen en begeleiden van brandveiligheidsinspecties

Opvolgen van actiepunten die naar voren zijn gekomen na een brandveiligheidsinspectie

Werkinstructies maken t.a.v. securityprocedures

Incidentele controle van camerabeelden op verzoek van management

 

 

Mate van uitval van installaties

Efficiency van complexe onderhoudscycli in de Food warehouses

Gecontroleerde in- en uitgang van personen in het gebouw

Snelheid van opvolging van de actiepunten

Pro-actief handelen t.a.v. onderhoud en schade aan pand en materieel

 

Werkende facilitaire diensten Uitvoeren van werkzaamheden op basis van planning en dagelijks binnenkomende meldingen. Hiertoe o.a.:

– Afvalverwerking

– Schoonmaak warehouse-vloeren

– Klein onderhoud

 

 

Correctheid van uitgevoerde werkzaamheden

Snelheid waarmee meldingen worden opgelost

Doeltreffendheid van onderhoud

 

Beschikbare onderdelen en verbruiksmiddelen  

Doen van bestellingen bij veelal vaste leveranciers in overleg met leidinggevende

Afstemmen intern en met leveranciers over bestellingen en leveringen

Voeren van voorraad- en besteladministratie

Sleutel- en passenbeheer en uitgifte

 

 

Tijdigheid van bestellen

Effectieve en efficiënte wijze van bestellen

Effectieve en verzorgde communicatie met externe en interne partijen

Correcte en complete documentatie t.b.v. certificatieprocessen

 

Begeleide medewerkers  

Begeleiden en ondersteunen van medewerkers bij verschillende technische gebruiksvraagstukken

Begeleiden van ingehuurde monteurs/derden binnen het bedrijf, inclusief toezien op correct gebruik PBM

Toezien op juiste naleving van (werk)vergunningen

 

 

Tevredenheid van medewerkers over ondersteuning

Duidelijkheid van informatieoverdracht aan derden

 

Geleverde

verbeterbijdrage

 

Doen van voorstellen ter vervanging / verbetering van apparatuur en materieel aan leidinggevende en motiveren hiervan

Signaleren van onveilige situaties en onjuist gebruik van bedrijfsmiddelen, melden aan leidinggevende

 

 

Tijdigheid van signaleren en voorstellen van mogelijke verbeteringen

Bruikbaarheid en doeltreffendheid van voorstellen

 

Vaktechnische

aansturing

 

Verdelen van de dagelijkse werkzaamheden en fungeren als eerste aanspreekpunt voor medewerkers

Bewaken van de voortgang

Informeren van de leidinggevende bij problemen

Input leveren voor beoordelingen aan de leidinggevende

 

 

 

Juistheid taakuitvoering door medewerkers

Bijdrage aan inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers

Bijdrage aan efficiënte planning

Naleving van voorschriften en procedures

 

 

Requirements

Competenties

  • Creativiteit
  • Efficiency
  • Expertise/vakkennis
  • Inzet/betrokkeheid
  • Plannen en organiseren (eigen werk)
  • Zelfstandigheid

Werk- en denkniveau: MBO
Opleiding/ervaring: Facilitair medewerker of een vakgerichte technische MBO opleiding

Contact us

Join our network: make an appointment for personal career advice

Check out our full Privacy statement