Stroom is looking for a Lead Branche Manager, Nederland

Contract type

Permanent

Area

Noord-Brabant, West-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Limburg, Gelderland, Zeeland, Flevoland, Groningen, Friesland, Nederland

Job Description

De Lead Branch Manager geeft leiding aan alle (11) filialen van deze opdrachtgever, welke verspreid liggen over het gehele land. Daartoe bezoekt hij de locaties op regelmatige basis. Daarnaast stuurt hij/zij de filialen van afstand aan, middels telefonisch contact en key performance indicators. Is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor filiaalmanagers op gebieden als logistiek, transport, HR, finance en QSHE.

De Lead Branch Manager stuurt op omzet en kosten en is, samen met Verkoop, P&L verantwoordelijk. Hij/zij fungeert als intermediair tussen hoofdkantoor en filialen. Daartoe onderhoud hij/zij een goede relatie met alle relevante afdelingen op het hoofdkantoor te Rotterdam. Hij/zij maakt deel uit van het MT en is eerste aanspreekpunt voor collega MT leden aangaande filiaal prestaties.

Tezamen met alle filiaalmanagers, draagt de Lead Branch Manager de distributie-strategie uit van het bedrijf.

Verantwoordelijkheden en taken 

 • Geeft hiërarchisch leiding aan de 11 filialen. Geeft direct leiding aan de filiaalmanagers en indirect aan de filiaalmedewerkers werkzaam in het magazijn, verkoop en transport. Stemt af met de afdeling Verkoop, opdat een optimale samenwerking wordt bewerkstelligd tussen vertegenwoordigers en de filialen
 • Managet indirect de transportvloot en chauffeurs voor de binnenlandse distributie van klantorders, in nauwe samenwerking met de afdeling Fleet Management
 • Managet de prestatie van de fysieke fulfilment en distributie vanuit de filialen richting klanten. Zorgt, tezamen met de afdeling Inkoop, voor de juiste voorwaarden voor optimale filiaal-aanleveringen. Managet de dock-to-stock prestatie van de filialen. Al het voorgaande volgens overeengekomen service levels (SLA) en middels key perfomance indicators (KPI’s)
 • Bevordert en onderhoudt een cultuur van continu verbetering van operationele processen en organisatie, gebruikmakend van LEAN methoden. Organiseert en/of neemt deel aan continuous improvement overleg. Standaardiseert waar mogelijk processen, procedures en organisatie
 • Stuurt op omzet en kosten en is, tezamen met Verkoop/Accountmanagement, P&L verantwoordelijk – waarbij Verkoop met name op omzetontwikkeling stuurt, en de Lead Branch Manager vooral invloed heeft op het operationele kostenniveau
 • Analyseert maandelijkse P&L’s, stuurt deze aan filiaalmanagers en bespreekt deze met hen. Doet aan kostenbeheersing en acteert op afwijkingen ten opzichte van het financieel budget. Zorgt voor een deugdelijke maandelijkse accrual setting op de filialen en werkt daartoe nauw samen met de afdeling Finance. Stelt het jaarlijkse financieel budget (of business plan) op, in nauwe samenwerking met de filiaalmanagers en Verkoop/Accountmanagement
 • Organiseert een maandelijks filiaalmanagers-overleg waarin huidige en toekomstige ontwikkelingen worden toegelicht, waar KPI’s worden besproken en waarin plaats is voor onderlinge ideeën-uitwisseling
 • Zorgt dat filialen in staat zijn om vacatures op tijd te kunnen vullen. Werkt daarvoor nauw samen met de HR afdeling, en anderzijds met de vaste uitzendbureaus. Bevordert cross-training en monitort progressie middels een trainingsmatrix per filiaal. Zorgt dat filialen hun vakantieplanning op tijd hebben ingevuld. Zorgt waar nodig dat filialen elkaar helpen met het beschikbaar stellen van medewerkers, indien mogelijk.
 • Bevordert interne opvolging op de filialen en bereidt dat voor. Houdt (half-)jaarlijkse performance reviews via het Development Dialogue, een en ander in nauw overleg met de HR Business Partner
 • Implementeert en onderhoud het landelijke QSHE beleid op gebieden als Zero Harm, Live Saving Rules, 5S, duurzaamheid, ondersteund door ISO 9001 en 14001. Bereid de filialen voor op de jaarlijkse interne- en externe audits – waar van toepassing. Zorgt dat filialen hun wekelijkse QSHE-matrix accuraat bijhouden en tijdig acteren op aandachtspunten en/of tekortkomingen.

Requirements

Competenties

Soft Skills

 • Leidinggevend: heeft een heldere toekomstvisie, heeft goede people management vaardigheden, is een charismatisch – en authentiek persoon. Pakt het werk georganiseerd en gestructureerd aan, waardoor hij overtuigd. Gericht op het maximale uit zijn medewerkers te halen. Geeft het goede voorbeeld
 • Teamwork: bewerkstelligt een cultuur waarin (cross functioneel) wordt samengewerkt. Een cultuur waarin medewerkers begrijpen dat het werk beter en sneller voor elkaar komt, als medewerkers elkaar pro-actief helpen. Bevordert zowel een top-down als een bottom-up dialoog
 • Communicatie: kan zowel uitstekend communiceren, als luisteren. Communiceert makkelijk met verschillende niveaus in de organisatie, zoals senior management, collega’s of met  Is gewend om in een matrix organisatie te functioneren. Communiceert vloeiend in het Engels, zowel mondeling als in geschrift
 • Werkethiek: gericht op een Zero Harm werkomgeving en cultuur. Heeft een inclusieve mind-set en beschouwt integriteit als een voorwaarde voor het doen van zaken en omgaan met medewerkers en collega’s
 • Klantgericht: voelt zich comfortabel met klanten. Begrijpt dat de filialen en hun teams uiteindelijk (eind)klanten bedienen, en dat dus het lange termijn succes afhangt van een hoge mate van klanttevredenheid. Is tevens in staat om snel en accuraat vragen van de afdeling Verkoop of customer service te beantwoorden aangaande klantklachten e.d.
 • Flexibel/Adaptief: kan zich goed aanpassen en van koers veranderen als klanten of logistieke omstandigheden daarom vragen. Is creatief en ziet snel benodigde operationele work arounds
 • Intermenselijke vaardigheden: is oprecht geïnteresseerd in medewerkers en collega’s, heeft voldoende empathisch gevoel om een interessante en gezonde werkomgeving te creëren
 • Pragmatisch: identificeert snel de praktische haalbaarheid van voorgestelde ideeën en oplossingen ten behoeve van de dagelijkse logistieke operaties
 • Cross-functionele integratie: begrijpt dat het werk makkelijker en succesvoller kan worden uitgevoerd wanneer verschillende afdelingen nauw met elkaar samenwerken. Is in staat om over de muren van zijn eigen afdeling te kunnen kijken en zich te verplaatsen in het standpunt van de ander.

 

Hard Skills

 • Groot probleemoplossend vermogen: is goed in het leggen van oorzaak – gevolg relaties. Weet de juiste prioriteiten te stellen. Is in staat om voldoende momentum te behouden bij het implementeren van correctieve – en preventieve acties
 • Goed in het organiseren – en voorzitten van overleg: in staat om relevante overlegagenda’s op te stellen, kan goed teamdiscussies structureren, kan goed prioriteiten stellen. Ondersteunt het geheel met actielijsten en komt tijdig op zaken terug
 • Procesverbetering: in staat om de root causes van suboptimale prestaties te identificeren en in staat om processen en organisatie op een structurele manier te verbeteren; gericht op het spenderen van tijd en moeite aan verbeteringen die een blijvend effect hebben, daarmee zichzelf in staat stellende om aan effectief time management te doen
 • Transport management: heeft ervaring met transport operations, het managen van chauffeurs en het managen van een eigen (asset owned) transportvloot
 • Performance Management: in staat om key success area’s van logistieke prestatie te identificeren en is gretig om deze continu te verbeteren met behulp van KPI rapportage
 • Facility management: ervaring met en in staat om externe partijen aan te sturen, zoals die voor schoonmaak, rijdend magazijnmaterieel, beveiliging en onderhoud van buitenterreinen. Heeft heldere ideeën over hoe een veilig en opgeruimd magazijn er zou moeten zien. In staat om werkomgevingen te verbeteren die veilig en efficiënt werken bevorderen.

 

Opleiding en Ervaring

 • Tenminste een afgeronde Bachelor opleiding in Bedrijfskunde, Logistiek of in een relevante Technische richting – of vergelijkbaar afgeronde Bachelor opleiding
 • Minimaal 15 jaar leidinggevende ervaring in een logistieke delivery omgeving, opgedaan in de industrie, handel of logistieke dienstverlening. Sterke affiniteit en ervaring met klanten, commercie en verkoop
 • Aantoonbaar sterke persoonlijkheid, die effectief functioneert in een groeiende, complexe en steeds meer internationale verkoop-gedreven omgeving.

Contact us

Join our network: make an appointment for personal career advice

Check out our full Privacy statement