Stroom is looking for a RDC Manager, Nederland

Contract type

Permanent

Area

Gelderland, Nederland

Job Description

De RDC Manager rapporteert hiërarchisch aan de Operations Manager en functioneel aan de Supply Chain Manager Unilin EMEA.

Vacature overzicht

De RDC Manager geeft leiding aan het (nieuwe) distributiecentrum van deze klant gevestigd te Ede, waar goederen centraal  worden opgeslagen en gedistribueerd naar de verschillende binnenlandse vestigingen, via bedrijfseigen transportmiddelen.  De RDC-manager zorgt ervoor dat personeel, processen en faciliteiten zodanig worden beheerd, dat alle gezamenlijke inspanningen de distributienetwerkstrategie in Nederland effectief ondersteunen.

Verantwoordelijkheden

 • Managet het Regionaal Distributie Centrum (RDC), gevestigd te Ede, Nederland
 • People management van medewerkers werkzaam bij Operations, Operations Support, Transport en Ede branch. Houdt (middel)jaarlijkse functioneringsgesprekken en  stemt via de Ontwikkelingsdialoog in met  personeelsontwikkelingsplannen. Onderhoudt nauwe contacten met HR-management
 • Beheert en verbetert uitgaande prestaties naar filialen en klanten. Beheert inkomende en dock-to-stock prestaties. Beide volgens afgesproken service levels (SLA). Zorgt voor generation en review van maandelijkse KPI’s
 • Analyseert maandelijkse P&L’s en controleert de kosten, zorgt voor een maandelijkse accrual setting, creëert en monitort weekbladen en handelt op afwijkingen om te plannen. Constructeert het jaarlijkse RDC-kostenbudget (of businessplan)
 • Beheert op tijd interne bevoorradingslijntransporten naar filialen en tijdige distributie naar klanten, uitgevoerd via de transportvloot die eigendom is van activa. Liaiseert en escaleert transportproblemen met wagenparkbeheer
 • Meet en managet productiviteit en zorgt ervoor dat personeel tijdig op- en neer wordt geschaald
 • Onderhoudt een formele resource-planning. Zorgt ervoor dat personeel tijdig wordt aangeworven en leverancier beheert gecontracteerd personeel en uitzendbureaus, volgens onderling overeengekomen manieren van werken
 • Bevordert een cultuur van continue verbetering van operationele processen, ondersteund door LEAN-methoden. Installeert en voert regelmatig een continu verbetergesprek met betrokken medewerkers
 • Houdt een tweewekelijkse vergadering van het lokale managementteam (MT) en stelt de juiste voorwaarden voor een goed georganiseerd team met een optimale esprit de corps
 • Implementeert en onderhoudt QSHE-beleid zoals Zero Harm, Live Saving Rules, 5S, Duurzaamheidsbeleid, ondersteund door ISO 9001 en 14001; bereidt RDC voor op jaarlijkse interne en externe audits – indien van toepassing
 • Onderhoudt contacten met verhuurder, lokale overheid en medehuurders, in nauwe samenwerking met het vastgoedmanagement.

Requirements

Kwalificaties

Soft Skills

 • Leiderschapsvaardigheden: beschikt over een duidelijk gevoel voor richting, heeft natuurlijke vaardigheden op het gebied van people management, is een charismatisch en authentiek persoon. Heeft een overzichtelijke en gestructureerde werkstijl. Gericht op het benutten van het volledige potentieel van individuele medewerkers. Geeft het goede voorbeeld
 • Teamwerk: bevordert (crossfunctioneel) teamwork en bevordert een cultuur waarin zijn team begrijpt dat de dagelijkse operationele taken beter kunnen worden uitgevoerd door teamleden die elkaar  proactief en wederzijds ondersteunen
 • Communicatie: zeer effectief in zowel communica als luisteren. Able om effectief te communiceren met zowel senior management en collega’s, als met medewerkers op de werkvloer. Om effectief te  communiceren met alle betrokken externe partijen, zoals klanten, leveranciers en uitzendbureaus. Able om te functioneren in een matrixorganisatie. Fluent in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling
 • Arbeidsethos: gericht op een Zero Harm werkomgeving en cultuur. Heeft een inclusieve mindset en waardeert integriteit als een voorwaarde voor zakendoen
 • Klantgericht: begrijpt dat uiteindelijk de RDC en het team (eind-)klanten bedienen en dus dat het succes van de RDC en de bredere organisatie  op lange termijn afhankelijk is van een bevredigende klantervaring
 • Flexibiliteit/aanpassingsvermogen: is gemakkelijk  in staat om te improviseren en de koers van de korte termijn te veranderen wanneer de klant – of logistieke omstandigheden dit vereisen. Beschikt over een creatieve geest die gemakkelijk operationele work arounds identificeert
 • Interpersoonlijke vaardigheden: heeft een natuurlijke interest op persoonlijk niveau bij collega’s en medewerkers, heeft voldoende empathisch gevoel voor personeel en collega’s om een interessante en gezonde werkomgeving  te creëren  en te behouden
 • Pragmatische mindset: idenificeert gemakkelijk de praktische haalbaarheid van ideeën en oplossingen voor gebruik in logistieke operaties
 • Cross functionele integratie: begrijpt dat taken beter kunnen worden uitgevoerd door nauwe samenwerking tussen afdelingen of verschillende functionele disciplines. In staat om over zijn eigen afdelings- of RDC-grenzen heen te visualiseren.

Harde vaardigheden

 • Uitstekende probleemoplossende vaardigheden: identificeert gemakkelijk oorzaak- en gevolgrelaties. Voldoende momentum behouden bij de uitvoering van corrigerende – en preventieve maatregelen
 • Hands-on technische vaardigheden: in staat om basisanalyse- en computertaken uit te voeren om noodzakelijke aanpassingen van magazijnfaciliteiten te plannen en te beoordelen.  Heeft een creatieve geest en is in staat om de gewenste toekomstige staat duidelijk te visualiseren
 • Organizes en voorzitters vergaderingen effectief: in staat om relevante vergaderagenda’s te bepalen, in staat om teamdiscussies te structureren, goed in het stellen van prioriteiten – allemaal ondersteund door actiepuntenlijsten
 • Process-verbetering: in staat om onderliggende oorzaken van suboptimale prestaties  te identificeren en  in staat om  processen  op een structurele manier te improviseren;   gericht op het toewijzen van tijd en inspanningen in verbeteringen die een blijvend effect hebben, waardoor een goed tijdbeheer wordt gegarandeerd
 • Implementaties: in staat om nieuwe business succesvol te implementeren. Functioneert efficiënt in projectbeheerinstellingen. In staat om recent geïmplementeerde bewerkingen te nemen door zowel ervaring – als leercurves
 • Facility management: ervaren en in staat om externe partijen aan te sturen, zoals voor schoonmaak, MHE, beveiliging en onderhoud van panden. Heeft duidelijke ideeën over hoe een goede magazijnfaciliteit en operatieshow eruit zien. Able om arbeidsomstandigheden te creëren of te verbeteren die veilige en efficiënte werkomgevingen bevorderen
 • Performance management: in staat om belangrijke succesgebieden van logistieke prestaties te identificeren en enthousiast om deze voortdurend te verbeteren, ondersteund door KPI-statistieken.

Vereiste opleiding en ervaring

 • Bachelor diploma (of werkniveau ) in Bedrijfskunde, Technische Bedrijfskunde, Logistiek – of gelijkwaardig diploma
 • Minimaal 15 jaar professionele en relevante ervaring in warehouse/operations management, opgedaan in de industrie of bij 3PL’s. Ervaring met ERP en WMS-systemen, zoals SAP. Bekend met LEAN, 5S, QSHE principes en Life Saving Rules
 • Bewezen vermogen om een sterke, onafhankelijke leider te zijn die een complexe en / of groeiende zakelijke omgeving kan beheren.

Contact us

Join our network: make an appointment for personal career advice

Check out our full Privacy statement