Stroom is looking for a Team Lead Customer Service, Nederland

Contract type

Permanent

Area

Noord-Brabant, Nederland

Job Description

Functiedoel
Formuleren en realiseren van de afdelingsdoelen van de afdeling Customer Services en bijdrage aan het sitebeleid en doelstelling, als lid van het site management team.

Rapporteert aan Director Mobility & Lifecycle Services of Group Manager CI&E of Manager Stock Control
Geeft leiding aan ca. 2-10 (direct)

Functie inhoud
Beleid en doelen:
– volgen van in en externe ontwikkelingen op het vakgebied
– bijdrage, als lid van het lokale management team, aan beleid en doelen van de organisatie en rekening houdend met duurzaamheid en imago
– vertalen naar specifieke doelen, investering, plannen en budget voor de afdeling
– uitwerken van voorstellen en voorleggen aan leidinggevende
– fungeren als teamspeler en constructief kritisch meedenken in het management
– team
– afstemmen met de global partner indien van toepassing

Relatiebeheer:
– zorgen dat relaties over bestaande en nieuwe diensten/producten worden geïnformeerd
– ontwikkelen van activiteiten voor de realisatie van de klantcontactstrategie
– signaleren, inventariseren c.q. rapporteren van behoeften van onze relaties/klanten op basis van klantsignalen

Managementinformatie:
– verzamelen van en rapporteren over informatie m.b.t. de vastgestelde KPI’s
– analyseren van de managementinformatie en advisering hierover
– Advies uit de analyse omzetten in verbeteringen in lijn met de lopende project en verbeterstructuur

Leidinggeven:
– aansturen, coachen, beoordelen en ontwikkelen van de medewerkers
– voeren van gesprekken in het kader van in- door- en uitstroom; voorbereiden en bespreken met HR
– zorgen voor HR aangelegenheden, zoals urenverantwoording, verlof en ziekteverzuim

Requirements

Kennis- en ervaringseisen

  • Werk- en denkniveau: hbo/hbo+
  • Vakopleiding/cursussen: hbo/wo-opleiding
  • Ervaring en inzet: minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring
  • Taalniveau: Nederland en Engels op minimaal C1 niveau

Kernwaarden 

Continue verbeteren: Iedere dag proberen nog beter te worden. Samen zorgdragen voor groei en ontwikkeling van de organisatie en van jou als individu. Ieders inbreng wordt gewaardeerd en samen komen we verder.

Respect: Iedere medewerker voelt zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig binnen het bedrijf. Wederzijds respect vormt de basis en daarvoor gelden de 10 gedragsregels. Samen je het bedrijf. Life’s better when we work together!

Transparant: Een open cultuur en geen verborgen agenda’s. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Open en eerlijke communicatie met daarbij heldere regels en richtlijnen die gelden voor iedereen.

Verantwoordelijk: Samen ben je verantwoordelijk voor het bedrijf, elkaar en jezelf. Hart voor de organisatie en hart voor elkaar. Met alle collega’s zorgen voor een goede werkomgeving, een positief resultaat en tevreden klanten.

Competenties

Resultaatgerichtheid en slagvaardigheid:
– Sturen van zichzelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met het oog op efficiency en effectiviteit.
– Snel en adequaat kunnen handelen als de situatie daarom vraagt.

Mensgericht coachen en samenwerken:
– Begeleiden van collega’s of medewerkers in hun ontwikkeling en hen helpen om beter te presteren.
– Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Omgevings- en organisatiesensitief:
– Herkennen en onderkennen van formele en informele posities binnen een organisatie en de invloed die mensen hebben op die organisatie, en weten hoe die invloed te benutten.

Communicatief vaardig en luisteren:
– Doeltreffend communiceren, met oog voor het niveau van de mensen waarmee gecommuniceerd wordt.
– Tonen van interesse en beschikken over het vermogen om belangrijke informatie te halen uit mondelinge gesprekken.

Contact us

Join our network: make an appointment for personal career advice

Check out our full Privacy statement